Izbornik

Sensamed.hr

Česta pitanja (FAQ)

Sensamed.hr

ActiMaris je medicinski proizvod koji se vrlo dobro podnosi, a sastoji se od čiste prirodne morske vode i aktivnog kisika. Učinkovito čisti rane, smanjuje upalu, smanjuje oticanje i osigurava učinkovito, brzo i dugotrajno uklanjanje neugodnog mirisa rane. Osim toga, ActiMaris djeluje dekontaminacijski i antibakterijski i djelotvorno uklanja biofilm s rane. Sastojci se u proizvodu nalaze u svojim prirodnim kompleksnim spojevima u fiziološki točnim koncentracijama kao u morskoj vodi. Rezultat toga je pozitivan utjecaj na metabolizam stanica i zacjeljivanje tkiva. ActiMaris proizvodi su pogodni za osjetljivu, nadraženu i upaljenu kožu i sluznice. Dostupni su kao Sensitiv Otopina za ispiranje rana, Forte Otopina za ispiranje rana i Gel za rane.

ActiMaris Sensitiv Otopina za ispiranje rana (300/1000 ml)

Koristi se za čišćenje, ispiranje, vlaženje i dekontaminaciju rana, za vlaženje obloga i adhezivnih zavoja za rane, za čišćenje i ispiranje rana za vrijeme operacije. Pogodna je za kratkotrajnu i dugotrajnu uporabu. Primjena je bezbolna, dobro je podnose alergične osobe i bolesnici s osjetljivom kožom.

ActiMaris Forte Otopina za ispiranje rana (300 ml)

Pogodna je za čišćenje teških fibrinoznih ili gnojnih, inficiranih ili rana s vrlo neugodnim mirisom. Zbog visokog sadržaja NaCl i NaOCl čišćenje rana je vrlo učinkovito. Nakon poboljšanja stanja rane preporučuje se daljnje čišćenje rane s ActiMaris® Sensitiv Otopinom za ispiranje rana.

ActiMaris Gel za rane (20 g)

Pogodan je za čišćenje teških fibrinoznih ili gnojnih, inficiranih ili rana s vrlo neugodnim mirisom, te kao punilo za duboke rana. Gel se može primijeniti na suhu ranu radi ponovnog vlaženja i za smirivanje upala i iritacija na koži i sluznicama. Jako se dobro podnosi i pogodan je i za kratkotrajnu i za dugotrajnu uporabu.

ActiMaris proizvodi učinkovito čiste rane, smanjuju upalu, smanjuju oticanje, te brzo i dugotrajno uklanjaju neugodan miris rane. Osim toga, ActiMaris djeluje dekontaminacijski i antibakterijski i djelotvorno uklanja biofilm s rane. Atomarni kisik (aktivni kisik) kao signalna molekula je podrška procesu granulacije i epitelizacije. Prednosti proizlaze iz optimalne interakcije ionizirane morske vode, aktivnog kisika i visokog pH. Pojedinačni sastojci imaju sljedeća svojstva:

Ionizirana morska voda:
Zahvaljujući ioniziranoj morskoj vodi proizvod djeluje dubinski, jer su skupine molekula vode u ioniziranoj vodi manje, pa tako mogu prodrijeti duboko u tkivo. Elektrostatski naponi potiču migraciju stanica.

Atomarni kisik:
Reaktivne vrste kisika (ROS), među koje spada i aktivni kisik (atomarni kisik) imaju važnu ulogu u nizu bioloških procesa i jako su bitni kao regulatori imunoreakcija. Aktivni kisik koji nastaje u granulocitima i makrofazima stvara neprijateljsko okruženje za mikroorganizme i na taj način djeluje kao prirodni konzervans i antimikrobno sredstvo. Aktivni kisik sprječava otpuštanje histamina, koji je odgovoran za stvaranje otekline. Osim toga, on uklanja tipične patogene iz rane bez oštećenja tkiva i neutralizira neugodan miris. Atomarni kisik u ActiMaris®-u predstavlja inovaciju, jer je prvi puta visoko energetski oblik kisika uspješno stabiliziran na dulje vrijeme i omogućena je njegova dugotrajna primjena u terapijske svrhe ugradnjom u stabilni kompleks natrijeva oksiklorita.

Visoki (lužnati) pH 8,5 – 10:
Da ne bi došlo do oštećenja stanica, mora se održavati ravnoteža ROS tvari, uključujući i aktivni kisik, s antioksidansima. Jamstvo ravnoteže u tijelu je redoks sustav. U redoks reakciji razmjenjuju se elektroni, pri čemu reaktant predaje elektrone drugoj tvari. Actimaris®, zbog visokog (lužnatog) pH, ima svojstvo prirodnog redoks sustava, oksidira lužnate tvari i na taj način kemijskom neutralizacijom povećanu koncentraciju slobodnih radikala čini bezopasnom. Osim toga, enzimi, signalne molekule, neurotransmiteri i faktori rasta, koji su važni za pojedine faze zacjeljivanja rana, optimalno djeluju u lužnatom okruženju.

1,2 – 3,0% morska sol:
Zbog koncentracije morske soli iznad fiziološke vrijednosti od 0,9% dolazi do hiperosmotskog učinka, što smanjuje oticanje tkiva rane i ublažava bol.

Atomarni ili aktivni/nascentni kisik/kisik visokog energetskog potencijala kemijski pripada u grupu reaktivnih vrsta kisika. Posebnim procesom elektrolize aktivni kisik se stabilizira ugradnjom u kompleks natrijeva klorida iz morske vode pri čemu nastaje natrijev oksiklorit. Makrofazi i granulociti koriste aktivni kisik za oštećivanje bakterijskih stanica. U ovom slučaju, aktivni kisik je otrovan samo za bakterije, ali ne i za okolne stanice u tijelu, koje mogu otpuštati višak kisika.

Atomarni kisik će se uvijek povezati s drugim tvarima kako bi nadoknadio izgubljeni elektron. Budući da eksudat lagano snižava lužnatu pH vrijednost ActiMaris-a, oslobađanje aktivnog kisika vezanog u NaOCl nije eksplozivno, već se događa postepeno.

Posebnim procesom elektrolize aktivni kisik se stabilizira ugradnjom u kompleks natrijeva klorida. Ovaj spoj, koji služi kao nosač tvari, javlja se u obliku natrijeva oksiklorita (NaOCl). Nakon što ActiMaris dođe u dodir s ranom, kožom ili sluznicom, oslobađaju se aktivni kisik i NaCl (kao nusproizvod). Natrijev oksiklorit ima specifičan miris po kloru, koji podsjeća na bazen. Zbog visoke pH vrijednosti u ActiMaris-u (pH 8,5-10), kemijski gledano ne nastaje elementarni klor, jer on nastaje samo kod niskih pH vrijednosti (pH 2,0 i niže). Kod pH vrijednosti 8,0 hipokloritna kiselina (HOCl) je prisutna u tragovima, a kod pH vrijednosti od 8,5 javlja se samo u obliku OCl (oksiklorita), kao ROS.

Nanošenjem ActiMaris-a na ranu neugodnog mirisa, natrijev klorid i aktivni kisik reagiraju s molekulama mirisa i neutraliziraju ih.

Kao i u morskoj vodi, sastojci se u proizvodu nalaze u svojim prirodnim kompleksnim spojevima u fiziološki točnim koncentracijama (slično serumu), što pospješuje protuupalne procese. Oni, dakle, imaju pozitivan utjecaj na metabolizam stanica i zacjeljivanje tkiva.

Smanjenjem upale postiže se i dekongestivni učinak. Isto tako, ovaj učinak postiže se i smanjenjem prekomjerne proizvodnje histamina zahvaljujući aktivnom kisiku. Blago povišena koncentracija NaCl od 1,2% i 3,0% (osmotski efekt usisavanja) također pospješuje smanjivanje otekline.

ActiMaris se čuva na sobnoj temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićen od direktnog sunčevog svjetla. Natrijev oksiklorit veže aktivni kisik i djeluje kao prirodni konzervans. Zbog toga je rok trajanja ActiMaris proizvoda 2,5 godine, a rok uporabe je 3 mjeseca nakon otvaranja. Dugi rok valjanosti proizvoda određen je ispitivanjima stabilnosti i testiranjima uvjeta čuvanja.

ActiMaris Otopinu za ispiranje rana/Gel za rane treba koristiti na sobnoj temperaturi. Tijekom ispiranja rana sa sklonošću povećanja boli, neposredno prije primjene otopinu treba zagrijati na temperaturu tijela. Dulje zagrijavanje prije uporabe može oslabiti djelovanje aktivnog kisika prije same primjene Actimaris-a.

Ne. ActiMaris nije sterilan, ali se proizvodi pod odgovarajućim higijenskim uvjetima. Budući da Actimaris proizvodi djeluju antibakterijski, a NaOCl (natrijev oksiklorit) i morska sol djeluju kao konzervansi, ne može doći do kontaminacije proizvoda. To je potvđeno rezultatima testiranja uvjeta čuvanja.

Budući da ActiMaris preko elektrolita (uglavnom NaCl) vrši hiperosmotsko djelovanje na stanice, smanjuje se napetost tkiva, a time i pritisak i iritacija mehanoreceptora u koži. Stroncij u morskoj vodi (stroncijev klorid) smanjuje preosjetljivost nociceptora – osjetnih stanica za bol (kao u Sensodyne zubnoj pasti), čime su osjećaj pečenja i boli smanjeni ili blokirani.

ActiMaris proizvodi mogu se kombinirati sa svim inertnim, neaktivnim oblogama za rane (npr. zavoji, gaze, pjene, gelovi, hidro vlakna, alginati, hidrokoloidi itd.). Ne postoje laboratorijska ispitivanja za primjenu ActiMarisa u kombinaciji s oblogama koje sadrže srebro. Ispitivanjem provedenim među medicinskim stručnjacima iskustveno je dokazano da ne treba očekivati negativne interakcije u kombinaciji ActiMarisa i obloga za rane koje sadrže srebro. Moguća je istovremena primjena ActiMaris Sensitiv Otopine za ispiranje rana s ostalim ActiMaris proizvodima (Gel za rane i Forte Otopina za ispiranje rana).

Da. ActiMaris Otopine za ispiranje rana Sensitiv i Forte već su uspješno korištene u kombinaciji s vakuum terapijom.

Da bi se postigao optimalan učinak, kod čišćenja rane potrebno je pridržavati se točne koncentracije antiseptika i/ili otopine za ispiranje rana i preporučenog vremena tretiranja. Za ActiMaris Sensitiv Otopinu za ispiranje rana vrijedi: ako je okolina rane stabilna i baza rane čista preporučeno vrijeme tretiranja je 5 do 10 minuta, ako je prisutan fibrinski sloj ili maceracija, vrijeme treba produljiti na 15 minuta. Rane s debelim fibrinskim slojem, mikrobnom kolonizacijom i neugodnim mirisom potrebno je tretirati 20 minuta. Ako se smanji preporučeno vrijeme tretiranja, postiže se slabiji učinak. S obzirom na izazove u svakodnevnoj praksi, kada preporučeno vrijeme tretiranja rana s debelim fibrinskim slojem, mikrobnom kolonizacijom i neugodnim mirisom nije dovoljno, rana se može tretirati ActiMaris Gelom za rane. U tu svrhu, prije nanošenja gela potrebno je ranu očistiti s ActiMaris Otopinom za ispiranje rana. Nakon toga treba obilno nanijeti gel na/u ranu i pokriti s prikladnom oblogom.

Postoji nekoliko mehanizama za autolitičko uklanjanje naslaga, biofilma i nekroze iz rane. Osim s hipertoničnom koncentracijom soli, biološki debridement može se postići s ActiMaris-om zahvaljujući lužnatom pH, jer se tako smanjuje djelovanje alkalnih proteaza. Osim toga, zbog manje veličine vodenih skupina bolje se odvija difuzija u oštećeno tkivo.

Uporaba ActiMaris-a na aerobnim bakterijama u testu opterećenja pokazala je optimalne rezultate in vitro i in vivo. Energija aktivnog kisika (158 kJ/mol) je toliko jaka da su bakterijske membrane kod aerobnih, ali i kod anaerobnih bakterija probušene doslovno u nekoliko milisekundi do nekoliko sekundi. Kod pH 9,5-10 (kao kod ActiMaris Forte i ActiMaris Gela) uništene su bakterijske spore. Kao rezultat toga ubrzan je proces zacjeljivanja rane, što je klinički dokazano iskustvo.

Ne. Naprotiv. Aktivni kisik iz ActiMaris-a reagira s molekulama u rani odgovornima za neugodan miris i doprinosi brzom i dugotrajnom smanjivanju neugodnog mirisa, što je vrlo ugodno za pacijente.

Ne, ako se proizvodi koriste prema uputi. Kod primjene Gela za rane po rubovima rane moguće maceracije čak se mogu i suzbiti.

Zbog snižene hipertonične koncentracije soli u ActiMaris-u postiže se osmotski efekt koji je odgovoran za dekongestivni učinak ActiMaris-a. To je privremena početna reakcija u kojoj ActiMaris veže višak vlage na koži bez da isušuje ranu.

 • Ne koristiti kod bolesnika osjetljivih na bilo koji od njegovih sastojaka.
 • Samo za vanjsku uporabu na koži i sluznicama.
 • Ne koristiti za infuziju ili injekciju, ne gutati.
 • Koristiti samo ispravno i neoštećeno pakiranje.
 • Ne koristiti zajedno s proizvodima za vanjsku uporabu koji sadrže aktivne tvari.

Kako bi se izbjegle moguće interakcije, Otopinu za ispiranje rana ne treba koristiti s proizvodima za vanjsku uporabu koji sadrže aktivne tvari (npr. srebro, bigvanid, taurolidin, otopina joda) kao što su obloge za rane (vidi pitanje: „S kojim se oblogama za rane ActiMaris može sigurno kombinirati?“). Ako se Otopina za ispiranje rana koristi kao dio klasične mokro/suhe faze uzimajući obzir potrebno vrijeme sušenja, nema bojazni od interakcije s proizvodima za rane nanešenim nakon toga.

Prilikom uporabe ActiMaris proizvoda nije bilo nuspojava. ActiMaris proizvodi su također pogodni za osjetljivu/nadraženu kožu i sluznice. Aplikacija je bezbolna i općenito se dobro podnosi, čak i kod osoba sklonih alergijama. Nema straha od granulacije i epitelizacije, jer su Otopine za ispiranje rana i Gel za rane dermatološki ocijenjeni kao sigurni. Ne koristiti ActiMaris kod poznatih alergija ili sumnje na alergiju na bilo koji od njegovih sastojaka.

ActiMaris proizvodi ne sadrže konzervanse čime je osigurana visoka tolerancija. ActiMaris sadrži NaOCl (natrijev oksiklorit) i morsku sol koji djeluju kao prirodni konzervansi.

Nema pokazatelja mutagenih ili toksičnih učinaka sastojaka na embrij. Zbog nedostatka istraživanja i dugoročnog kliničkog iskustva s trudnicama i dojiljama, ActiMaris proizvode treba koristiti tek nakon točne medicinske procjene koristi/rizika.

Zbog nedostatka istraživanja i dugoročnog kliničkog iskustva ActiMaris proizvode treba koristiti tek nakon točne medicinske procjene koristi/rizika.

Za ActiMaris® postoje sljedeće publikacije, koje se mogu dobiti od ActiMaris AG ili Mölnlycke Health Care:

 • „Multizentrische Fallbeobachtungen sekundär heilender/chronischer Wunden mit meersalz – basierten Lösungen und Gelen mit naszierendem Sauerstoff 1O“ (Gerhard Kammerlander)
 • „A clinical evaluation of the efficacy and safety of singlet oxygen in cleansing and disinfecting stagnating wounds.” (Gerhard Kammerlander)( englische Version im Journal of Wound Care) „ Actimaris – klinische ORL Studie bei entzündlichen Haut- und Schleimhautprozessen“ (Dr. Marincic), 2010

Provedeni laboratorijski testovi za utvrđivanje citotoksičnosti pokazuju da je ActiMaris siguran za uporabu. ActiMaris je netoksičan (vidi laboratorijska ispitivanja i istraživanja), te je stoga pogodan za dugotrajnu uporabu. Proizvodi ne sadrže tijelu strane sastojke, tako da se vrlo dobro podnose.

Ne. U slučaju kliničke infekcije treba uzeti u obzir antibiotsku terapiju, odnosno drugo propisano odgovarajuće liječenje.

ActiMaris Sensitiv Otopina za ispiranje rana
Za ispiranje rana mogu se koristiti inertni zavoji ili obloge za rane natopljeni ActiMaris Sensitiv Otopinom za ispiranje rana. Primjena može biti i kao dio klasične mokro/suhe faze (prema G. Kammerlander). Trajanje mokre faze ovisi o debljini i čvrstoći fibrina, mikrobnoj kolonizaciji, maceraciji ruba rane ili iritaciji:

 • Stabilna okolina rane, čista baza rane bez prisutnosti mikroba: 5-10 minuta
 • Fibrinska naslaga, bez prisutnosti mikroba, rane s rubnom maceracijom ili iritacijom: 15 minuta
 • Fibrinska naslaga, rana neugodnog mirisa, gusto naseljena bakterijama: 20 minuta

ActiMaris Forte Otopina za ispiranje rana
Prije uporabe ActiMaris Forte Otopine za ispiranje rana rane prvo treba isprati i očistiti s ActiMaris Sensitiv Otopinom za ispiranje rana, kako bi se uklonile nečistoće i lako odvojive naslage. Naknadno dubinsko čišćenje i uklanjanje neugodnog mirisa radi se s ActiMaris Forte Otopinom za ispiranje rana. U tu svrhu se primjenjuju natopljeni inertni zavoji ili obloge za rane. Primjena može biti kao dio klasične mokro/suhe faze (prema G. Kammerlander). Preporučeno vrijeme trajanja mokre faze u slučaju teških fibrinoznih ili gnojnih, inficiranih ili rana s vrlo neugodnim mirisom je 5 do 10 minuta. Nakon poboljšanja stanja rane preporučuje se i dalje nastaviti čišćenje rane s ActiMaris Sensitiv Otopinom za ispiranje rana sve dok rana ne bude optički čista.

ActiMaris Gel za rane
Prije nanošenja gela, ranu treba očistiti ActiMaris® Otopinom za ispiranje rana. Zatim se gel za rane nanese u debelom sloju na ranu ili u ranu i pokrije s inertnim zavojem.

Za sve ActiMaris proizvode vrijedi
Vrijeme trajanja i učestalost primjene treba prilagoditi stanju rane, a primjena treba trajati sve dok se naslage i nekroze mogu lako ukloniti, tako da je rana optički čista. Ovisno o stanju rane, promjena zavoja se kod neinficiranih rana radi svaka 2-3 dana. U slučajevima u kojima je zavoje teško odstraniti, preporučuje se namočiti zavoje u ActiMaris Otopinu za ispiranje rana 5 minuta, tako da se mogu lagano odstraniti bez traumatiziranja površine rane. U slučaju debelih pričvršćenih fibrinoznih ili nekroznih naslaga, preporučuje se kirurška obrada.

Da. ActiMaris se može primijeniti na ulaznim dijelovima uroloških katetera, PEG cjevčica i drenaža (vidi Upute za uporabu u pakiranju). Prvo treba ulazne dijelove uroloških katetera, PEG cjevčica i drenaža dekontaminirati s ActiMaris Forte Otopinom za ispiranje rana. Nakon toga, preporučuje se podmazivanje s ActiMaris Gelom za rane kako bi se poboljšala klizavost i smanjila bol.

Za ActiMaris Sensitiv Otopinu za ispiranje rana i ActiMaris Gel za rane nema nikakvih ograničenja u trajanju primjene.

ActiMaris Forte Otopina za ispiranje rana namijenjena je za kratkotrajnu uporabu (7 dana). Nakon poboljšanja stanja rane treba ActiMaris Forte Otopinu za ispiranje rana zamijeniti s ActiMaris Sensitiv Otopinom za ispiranje rana.

Da. ActiMaris u odnosu na fiziološku i Ringerovu otopinu ima nekoliko prednosti (vidi uporabu ActiMaris-a). Primjena ActiMaris-a ima prednost i u ekonomskom smislu, posebno kada je riječ o primjeni manjih količina, zbog dugog roka uporabe od 3 mjeseca nakon otvaranja proizvoda. ActiMaris se može čuvati na sobnoj temperaturi, te se općenito koristiti bez prethodnog zagrijavanja, za razliku od fiziološke i Ringerove otopine koje nakon 24 sata treba baciti i čuvati na hladnom.

Košarica
U košarici nemate proizvoda!
Nastavi kupovati
0
Odaberite polja za prikaz.
 • Fotka
 • Šifra
 • Ocjena
 • Cijena
 • Stanje
 • Raspoloživost
 • U košaricu
 • Opis
 • Sadržaj
 • Težina
 • Dimenzije
 • Dodatne informacije
 • Karakteristike
Click outside to hide the compare bar
Usporedi
Lista želja 0
Pogledaj listu Nastavi kupovati