Dezinficijens za površine i prostor.

Sanosil S010 je dugotrajni dezinficijens širokog spektra za dezinfekciju površina i prostora (zraka). Primjenjuje se za:

 • hiperdezinfekciju površina jako onečišćenih organskim tvarima i dezinfekciju aerosolom;
 • uklanjanje plijesni na zidovima i površinama;
 • dezinfekciju laboratorija, bolnica, ambulanti i veterinarskih ambulanti;
 • uklanjanje biofilma;
 • sanaciju šteta uzrokovanih poplavama.
Namjena

Više o proizvodu

Sanosil S010 je visoko preporučeni proizvod za prehrambenu industriju, zdravstvo i njegu, kao i za kozmetički i farmaceutski sektor.

Sanosil S010 je baktericidni, fungicidni, germicidni, sporocidni i virucidni proizvod, odnosno učinkovit je protiv bakterija (Legionella, Pseudomonas, E. coli, Listeria monocytogenes), virusa (uključujući koronaviruse, gljivice, kvasce, plijesni, protozoe i spore).

Sanosil S010 široko se koristi za dezinfekciju aerosolom. Tehnika primjene suhog zamagljivanja posebno je pogodna kada je potrebno u kratkom vremenu potpuno obraditi prostore velikog volumena.

Vrlo učinkovit za prethodno očišćene prostore u zdravstvenoj, kozmetičkoj, farmaceutskoj, poslovnoj, prehrambenoj industriji itd.

Primjena Sanosila S010 za dezinfekciju aerosolom provodi se u kombinaciji sa Sanosil Q-Jet ili sličnom adekvatnom opremom. U medicinskom, veterinarskom i stomatološkom sektoru koristi se posebno za borbu protiv mikroorganizama poput Staphylococcus aureus otpornog na meticilin, odgovornih za bolničke infekcije, kao i za bakterijsko onečišćenje nepoznatog podrijetla. Dezinfekcija aerosolom poželjna je metoda zbog potpunog pokrivanja površina i okoliša.

Primjena:

 • Dezinfekcija površina
 • Dezinfekcija površina: ciljano raspršivanje s uređajem
 • Dezinfekcija aerosolom
 • Uništavanje plijesni

Učinkovitost:

 • bakterijske endospore
 • bakterije
 • kvasci
 • gljivice
 • virusi (svi tipovi)
 • virusi s ovojnicom (Influenza, Corona)

Pakiranje:

 • 5 l
 • 10 l
 • 20 l

Aktivne tvari:

5% H2O2

0.005%  Ag

Tip proizvoda:

 • spreman za uporabu

Rok valjanosti:

 • 2 godine

Isporuka / Skladištenje:

 • Nema opasnih tvari, nema posebnih propisa o isporuci i skladištenju