Izbornik

Sensamed.hr

ActiMaris vs Coronavirus

Sensamed.hr

Coronavirus/SARS-CoV-2 pandemija i Corona Virus Disease-19 (COVID 19)

Short WHITE PAPER
Preporuke za primjenu ActiMaris-proizvoda u profilaksi, ublažavanju kliničke Covid-19 slike/tijeka bolesti i mono/adjuvantne terapije koja se odnosi na Coronavirus-kontaminaciju i infekciju (critical pathophysiological point)
ActiMaris vs. Corona
Razumijevanje infekcijske strategije Coronavirusa  pomaže nam da virus učinkovito suzbijemo.

Prethodni SARS-virus (2002/2003) može se smatrati kao “bliski srodnik” novog Coronavirusa. Novi Coronavirus je virus s ovojnicom. Kao i ostali virusi i Coronavirus “per se” nije živi organizam, nego je kompleksna biomolekula (RNA), koja treba živu stanicu da bi postao aktivan i mogao se reproducirati. Coronavirusi su razvili „trikove“ kako bi sa „spike“ proteinima (S1,52) iz krune pristali na receptore stanične membrane (ACE2) i uz pomoć „transmembrane serine protease“ (TMPRSS 2) prodrli u stanicu. Stanice se protiv toga brane uz pomoć „serine protease inhibitorom“-molekulom, koja blokira ulazak virusa i tako sprječava infekciju i ubija viruse. Kod kiselog pH inhibitor je blokiran i treba alkalni pH da bi ostao aktivan. Uz pomoć alkalnog pH ActiMaris podupire antivirusnu funkciju protease-inhibitora. Virusi nemaju mogućnost obrane protiv oksidativnog stresa prouzrokovanog ROS-molekulama (kao u ActiMaris-kompleksu). Prije svega virusi  s ovojnicom su vrlo osjetljivi i nisu naoružani protiv izazova izmjenjujuće fizikalno-kemijske okoline (redox-potencijal, osmolarnost, električna provodljivost, pH) i povišene koncentracije hipoklorita kao i energije aktivnog kisika. Znanstvene studije su dokazale da ROS-molekule (aktivni kisik, oksiklorit, ozon) uništavaju SARS-Coronavirus putem oštećenja viralne RNA (ribonukleinske kiseline).

Da li je naša aktualna medicinsko – politička strategija protiv Coronavirusa ispravna?

Za vrijeme trajanja Corona-pandemije donosimo naše profilaktičko-terapeutske odluke/mjere bez pouzdanih znanstvenih podataka. To je fijasko pri utvrđivanju naših medicinskih postupaka, koji bi inače trebao glasiti: Upotrebi bi trebala prethoditi spoznaja (Max Planck). Izolacijom dobivamo na vremenu, ali ne dobivamo na široj imunizaciji, što može dovesti do “Rebound”-fenomena. To je mač s dvije oštrice. Koncept ravnoteže/hormese bilo bi u stvari najbolje rješenje. Između virusa i našeg imunološkog sustava, kao i  poduzetih medicinskih mjera, vlada dinamičan reciprocitet i moramo biti oprezni kako ne bismo izazvali „over drive“-efekt i proveli „Corona overuse therapy“.

Vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju (pandemiju) s Coronavirusom, želim zainteresiranim stručnjacima proslijediti informaciju o djelotvornosti/koristi (efficacy, safety, effectiveness) i odgovarajućoj upotrebi ActiMaris proizvoda. Kao prvo, nema specifične terapije protiv Corona virusa i COVID-19, a i što se tiče cjepiva za sada njime ne raspolažemo. Razvoj i proizvodnja cjepiva zahtijeva dugo vremena i može trajati mjesecima i godinama. Ćudljiv karakter Coronavirusa putem mutacija može taj razvoj i dalje usporiti.

U ovoj izvanrednoj situaciji pandemije pokušava se na osnovu znanstvenih podataka i istraživanja pronaći prolazno rješenje, ali bazirano na evidenciji, kako bi se ugrožena zdravstvena situacija preventivno i terapeutski savladala i kako bi se na nju pozitivno djelovalo. Također se raspravlja o mogućnostima terapije s lijekovima koji nisu zasnovani na evidenciji, kao lijek protiv malarije (Chloroquin u kombinaciji s Azitromycinom), protiv ebole (Remdesivir), Camostat mesylate (Serin Protease Inhibitor), Actemra, lijek protiv artritisa od La Rochea (Anti-IL-6 receptor), da navedem samo neke. Očito je da se trenutno testiraju lijekovi ili aktivni sastojci, koji su se već istraživali u svezi s drugim bolestima. Radi se o postupanju „prenamjene“. Ovo postupanje zahtijeva provedbu kontroliranih komparativnih RCT i rezultati se ne mogu očekivati tako skoro.

Koje su nam opcije na raspolaganju?

Mora se također spomenuti, da većina ljudi koji se zaraze sa SARS-CoV-2 ne trebaju lijekove, s obzirom da se oko 80% inficiranih, prema podacima WHO, oporavi bez posebne obrade. Da bi se prijenos i infekcija Corona virusom mogle preduhitriti, moraju se poduzeti odgovarajuće preventivne mjere:

 • Socijalno-higijenske, kao držanje razmaka i izolacija, jer se virus može prenositi putem kontakta, tjelesnih tekućina (nos, usta-područje grla), kapljica i manje putem aerosola.
 • Terapeutske, trenutno se ne raspolaže ciljanom terapijom; uglavnom simptomatična terapija i oksigenacija putem respiratora
 • Dezinfekcija predmeta, površina i ruku
 • Dekontaminacija kože i sluznice gornjih dišnih puteva (sprej za nos i grlo) 
 • Inhalacija donjih dišnih puteva  s izabranim antimikrobnim/antiviralnim supstancama

Ovdje je izbor vrlo ograničen zbog često nedostatne biokompatibilnosti i nedostatnog antiviralnog djelovanja. Na temelju znanstvenih podataka i desetljetnog kliničkog iskustva, nismo ostali baš posve bez efikasnih oružja protiv Coronavirusa. Ovdje je moguće rješenje ili jedan aspekt terapije:

Hipertonična sol/morska sol-otopina od 3%

Natrijev hipoklorit/oksiklorit-anion u odgovarajućoj koncentraciji od 0,1-0,2% s dokazanim antivirusnim djelovanjem (manje od jedne minute s preko 4 log 10), bez toksičnog djelovanja, jer natrijev hipoklorit  disocira i brzo se raspada na kisik, vodu i sol.

Kombinacija sa sinergistički pojačanim djelovanjem: hipertonična 3 %-tna otopina morske soli i natrijev hipoklorit (NaOCl) 0,1-0,2%. Jedna takva kombinacija nalazi se u ActiMaris-kompleksu, medicinskom proizvodu klase 2b. Ali ActiMaris nije samo jednostavan spoj između dvije navedene komponente. ActiMaris proizvodi, sensitivforte i gel su nexus iz hipertonične alkalno-ionizirajuće morske vode, ROS-sastojaka (reactive oxygen species) i sa stanično-fiziološkim, fizikalno-kemijskim parametrima. Stoga je ActiMaris-kompleks posvuda primjenjiv, na koži i sluznicama, u području gornjih i donjih dišnih puteva i području tjelesnih šupljina.

Sljedeće preporuke za profilaktičko-terapeutsku primjenu ActiMaris proizvoda protiv Corona virusa temelje se na sljedećim izvorima: in vitro i in vivo istraživanjima, publiciranim studijama i kliničkoj evidenciji, kao i osobnim eksperimentima i kliničkom iskustvu. Daljnje osnove su: provedene, prospektivne, randomizirane (face-split design) studije u ORL –području s 2 follow-up studije na ukupno 1236 pacijenata, kao i dugogodišnje postterapeutske naknadne kontrole. Dodatni dokumenti i popisi literature s 15 najvažnijh publikacija nalaze se kod autora ove preporuke i mogu se dobiti.

Djelotvorni mehanizmi ActiMaris-kompleksa kao osnova za kliničko promišljanje

Na tržištu proizvoda za liječenje rana, gdje je ActiMaris stupio na pozornicu prije 14 godina, nalazi se niz medicinskih proizvoda na bazi ECA-tehnologije s HOCL/NaOCL-otopinama, no s vrlo različitim „safety/effectiveness“-profilom i ograničenim indikacijskim spektrom, uglavnom neupotrebljivim u području gornjih i donjih dišnih puteva. Najvažnije za antimikrobno/antiviralno i antiupalno djelovanje, kao i potpora procesa izliječenja je sastav kompleksa i ravnoteža supstanci koje djeluju: koncentracija HOCL/NaOCL, kisik, pH-vrijednost, redoks-potencijal, osmolarnost, koncentracija morske soli i električna provodljivost. Za antivirusno, ali i antibakterijsko djelovanje mjerodavna je koncentracija ROS-supstanci, pri čemu morska sol putem stimulacije neutrofila i makrofaga kao i redox-potencijala i električna provodljivost također ima učinak u antimikrobnom djelovanju. NaOCL-koncentracija od 0,1-0,2%  i alkalna pH-vrijednost neophodne su za brzo i učinkovito djelovanje (u roku od 1 minute, preko 4 log 10 i pH 8,5-9,5). Svi proizvodi sa HOCL/NaOCL-koncentracijom manjom od 0,08% imaju slabo antivirusno djelovanje od samo 1-2 log 10, a i klinički ne pomažu. Većina HOCL/NaOCL-proizvoda na tržištu ima koncentraciju između 0,010% i 0,08%, a to nije dovoljno da bi se virus uništio.

Druga slaba točka tih proizvoda su neadekvatni koligativni i fizikalno-kemijski parametri i vrlo niske koncentracije soli. Gotovo svi proizvodi, osim ActiMaris proizvoda, su snažno hipotonični i sadrže kuhinjsku sol, samo je ActiMaris hipertoničan (1,2% i 3,0%) i sadrži prirodnu morsku sol, koja stimulacijom neutrofila i makrofaga djeluje antimikrobno. Neutrofili su kod acidoze i hipoksije u tkivu blokirani u svojoj migraciji. ActiMaris-kompleks alkalizira i opskrbljuje tkivo kisikom i korigira hipoksiju (pO2). Osim stimulacije neutrofila i makrofaga hipoklorit blokira mastocitne stanice i reducira proizvodnju citokina i interleukina. Opis ovih mehanizama djelovanja može se pronaći u znanstvenim izvorima iz literature i vlastitih rezultata istraživanja. ActiMaris-kompleks pokazuje i dobar indeks biokompatibilnosti za eukariotske stanice i dobru bio-raspoloživost, dva faktora koja su važna za kliničku učinkovitost. 

Također i nedostatak lokalnog i sistemskog toksiciteta je važan za fleksibilnost kod kliničke promjene. Na temelju koncentracija u ActiMaris-kompleksu i preporučenom doziranju, podacima iz literature, vlastitim istraživanjima i kliničkim iskustvima (na preko 37.000 pacijenata i oko 800.000 aplikacija) sistematska toksičnost može se isključiti s granično sigurnom vjerojatnošću.

Preporuka za praktičnu primjenu ActiMaris proizvoda u području gornjih i donjih dišnih puteva kod virusnih (i bakterijskih) infekcija:

Profilaksa: korektna dezinfekcija ruku s ActiMaris-forte otopinom 3-4 minute kao učinkovita mjera sprječavanja. Ona je dokazana i kod „suspension“-testa kao i kod „carrier“-testa.

ActiMaris otopine sensitiv i forte mogu se koristiti u području donjih i gornjih dišnih puteva („united airways“, odn. „ one way, one disease“ / sinu-bronhijalni sindrom).

 • endonazalno sa sprejem za nos (ActiMaris-sensitiv) veličine čestica 100 mikrometara
 • područje usta i grla sa sprejem (ActiMaris-forte) veličine čestica 200 mikrometara
 • inhalacija donjih dišnih puteva s ultrazvučnim ili kompresorskim nebulizatorom (ActiMaris-forte) veličine čestica 2-5 mikrometara

Sprej-aplikacija endonazalno, područje grla i inhalacija mogu se provoditi 3-4 puta dnevno (po potrebi i češće).

Na temelju kliničkog iskustva i dobrih rezultata može se ActiMaris-forte otopina upotrijebiti i za snižavanje temperature. 20-30 kapi (20 kapi = 1ml) s 50 ml vode otopiti u čaši i popiti.

Kombinirani kompleks ActiMaris s hipertoničnom otopinom morske soli, ROS-molekulama razrjeđuje sekret i omogućava bolje iskašljavanje, djeluje antibakterijski i antivirusno efektivno, te reducira otok i upalne reakcije u tkivu. Kombinacija svih profilaktičkih i terapeutskih mjera i multifunkcionalno i multitargetirano djelovanje ActiMaris kompleksa je temeljeno na evidenciji i stvara nadu za učinkovito Anticorona-djelovanje te stvara potporu za proces liječenja u kliničkom tijeku bolesti COVID-19.

Dr. med. Damir Marinčić

Specijalni liječnik FMH za otorinalaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Audio-neurootologija i ekvilibriometrija

Quorum Medis Center

CH-9000 St. Gallen 

Košarica
U košarici nemate proizvoda!
Nastavi kupovati
0
Odaberite polja za prikaz.
 • Fotka
 • Šifra
 • Ocjena
 • Cijena
 • Stanje
 • Raspoloživost
 • U košaricu
 • Opis
 • Sadržaj
 • Težina
 • Dimenzije
 • Dodatne informacije
 • Karakteristike
Click outside to hide the compare bar
Usporedi
Lista želja 0
Pogledaj listu Nastavi kupovati